יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל תחומי דעת חדר מורים יצירת קשר

חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב בית הספר אליקים בית שמש חזון חינוכי בית הספר הציב לעצמו 3 מטרות שמהוות הבסיס לתוכנית העבודה שלו א- חיזוק האמונה ב- טיפוח אקלים ג- קידום הישגים על מנת ליישם ולהנחיל את מטרות בית הספר. בית הספר פועל במגוון דרכים, חוויתיות ולימודיות כאחד. השנה בית הספר מצטרף לפרוייקט התקשוב שבבסיסו שילוב המחשב, הרשת, מאגרי תוכן, קול ומדיה בהעשרה , המחשה והרחבת משמעויות ,והתייחסויות לתכנים הנלמדים בשיעורים. מעיון בתוכנית מעלותיה הטוב הגלום בה והקשיים העולים מהצטרפות אליה בית הספר מזהה מס' מוקדים . א- קשיים בשליטה בתיפעול , הפעלת המחשב , שילוב אמצעים אורקוליים שימוש ברשת במהלך שיעור , עמידה בסטנדרטים תיפעוליים גבוהים בדיוק ,זריזות . התמצאות בסיסית בהתגברות על תקלות ראשוניות . ב- התמצאות באתרי התוכן, יכולת איגום מס' משאבים ממגוון מקורות לנושא אחד במקום אחד ובזמן אחד. ג- הצורך הגדול הקיים התאמות של חומרים ברשת לכיתות ורמתן, צורך במענה שפתי סגנון מתודיקה. יכול לעיתים לארוך זמן רב. לכן החליט בית הספר לפעול בתוכנית תלת שנתית שתתן מענה לכל האמור לעיל . שנה א' תשעב הסתגלות - התמקצעות המורים בשימוש במחשב שילוב הרשת . תיפעול לוח חכם . שימוש באמצעים אורקוליים . תפעול מנבסנט בפרק זמן סביר בזמן שיעור . שנה ב' תשע"ג המורה והרשת - פיתוח יכולת של איגום, הבניה , שימוש מתוזמן במס' מאגרי תוכן, שימוש מושכל ביכולות המחשב . התאמות תוכן שפה ומתודיקה לאוכלוסיית בית הספר. שנה ג' תשע"ד בניית מאגר תוכן בית ספרי המבוסס על יצירה עצמית . ותכנים מתואמים