יום ה', ו’ בניסן תשע”ח
דף הבית דבר המנהל תחומי דעת חדר מורים יצירת קשר

לוח צלצולים 8:10-9:00 שיעור ראשון. 9:00-9:45 שיעור שני. 9:45-10:00 ארוחת בוקר. 10:00-10:15 הפסקה. 10:15-11:00 שיעור שלישי. 11:00-11:45 שיעור רביעי.סיום הלימודים בימי שישי 11:55- 11:45 הפסקה. 12:40 - 11:55 שיעור חמישי.סיום הלימודים בימי שלישי 12:40-13:25 שיעור ששי - כולל ארוחת צהריים 13:25-13:35 הפסקה13:35-14:20 שיעור שביעי.סיום הלימודים